Златко Гълъбов

Златко практикува в парадигмата на Когнитивно-поведенческата психология

  Психоконсултант – Магистър по Консултативна и Детско-юношеска Психология. Специализант към Българската Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия.

Професионален фокус в консултативната психология

 Научният интерес на Златко в психологията е в областта на развитието на личността, индивидуалната оптимизаци, емоционалната интелигентност и асертивност. Разработва персонализирани програми, повишаващи както Емоционалната Интелигентност, така и Социалната Компетентност.

 Осъществява консултиране в рамките на конкретна житейска тема и субективната ѝ интерпретация,  фокусирайки се върху социалните умения и коригиране на поведенческите отговори.

  От гледна точка на психологията, понякога, за желаното подобрение, са достатъчни корекции в начина ни на мислене. Не винаги е необходимо задълбочаване в различните нива на съзнанието ни (подсъзнавано и несъзнавано).

Опит в Когнитивно-поведенческата психология

  Златко консултира в премахването на неадаптивни мисловни схеми, поведенчески модели и погрешни отговори на социалните стимули. С техниките от Когнитивно-поведенческата Психотерапия помага на клиентите да установят разликата между псевдо Аза и ядрения Аз, дисонанса между придобития характер и същинския такъв. Помага за идентифицирането на автоматичните мисли, основните убеждения, базовите вярвания и неадекватните правила, които хората са възприели през годините. Работи по преодоляване на стреса, повишаване на асертивността и емоционалната интелигентност, coaching, оптимизация на комуникацията, мотивация и др. Осъществява Терапия при Панически атаки; Обсесивно Компулсивно Разстройство; Невроза; Фобия; Наркозависимост; Хранителни разстройства; Депресия и др. Работи по повишаването на Мотивацията, Емоционалната Интелигентност, Самоконтрола, Социалните умения и др.

Възгледи за психотерапевтичния процес

   Психотерапията е въпрос на свързване. Необходимата основа за успеха ѝ е човешката връзка. Това е взаимен процес и се осъществява от двама души – психотерапевт и клиент. Едно от задължителните условия за решаването на емоционалните ни проблеми е добрата връзка между терапевта и клиента. Може да посещаваме някой много добър, известен и успешен специалист, с години опит и наистина компетентен, но ако не успеем да изградим връзка, резултатът няма да е добър или дълготраен.

    Еволюцията на въпросната връзката от чисто човешка през терапевтична е процес, в който човекът израства. Това е необходимата основа за изграждането на коригиращата връзка, онази, в която човекът се свързва със самия себе си.

 

Тел: 0899 934 531