Мариана Кутова

Мариана Кутова

 Бакалавър и магистър по психология в магистърска програма “Клинична психология-психоаналитична перспектива” към Нов Български Университет. Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПТ и психодрама към ИПИГТ “Бернхард Ахтерберг”. Проведен стаж по въведение в клиничната психология, психодиагностика и психологическо консултиране към МБАЛ по неврология и психиатрия “Свети Наум”. Участие в национален проект за подкрепа на пациенти с онкологични заболявания.

Тел: 0888 560 618